ਜੀਵਨ ਢੰਗ

Latest ਜੀਵਨ ਢੰਗ News

ਅੰਜੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅੰਜੀਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਓ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆਲਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਾਸਟ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਛਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

Global Team Global Team

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਮੇਵਾ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ:ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਓ ਇਹ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ, 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਦਰ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

Prabhjot Kaur Prabhjot Kaur

ਖੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ 10 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅੰਗੂਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur