ਜੀਵਨ ਢੰਗ

Latest ਜੀਵਨ ਢੰਗ News

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਵਿਟਾਮਿਨ P ਦੇ ਕਈ ਫਾਈਦੇ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਅਤੇ ਕੇ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ‘ਚ ਰਖਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ Nutrients

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਜਾਂ ਵੀਕਆਫ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਇਹ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਦਿਖੇਗੀ ਚਮਕ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ:  ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਦੂਰ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦੂਰ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਦਵਾਈਆਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਈਦੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਾਅ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿੰਨ੍ਹਾਂ

Rajneet Kaur Rajneet Kaur