ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਚੁੱਕੋ ਫ਼ਾਇਦਾ

global11
4 Min Read

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ:  ਡਾਕਘਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਘਰ ਜਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਘਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਫ਼ੋਟੋ, ਅਤੇ ਨਕਦ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦਰ 6.6% ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.8% ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.9% ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 7% ਹੈ।
ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ: – ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ, ਜੋਖ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ: – ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਘਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਘਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ: – ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ, ਜੋਖ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

 

Share this Article
Leave a comment