Breaking News

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕਾਢ ਕਿਸ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਾਰਚ 1879 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੁਤੈਮਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮਨ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪੋਲਿਨ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਸੀ। 1880 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਊਨਿਖ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਨੇ Electrotechnics Fabrik J. Einstein & Co. ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਉਨਿਖ ਦੇ Oktoberfest ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਲੂਟਪੋਲਡ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ (ਹੁਣ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

1895 ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੇਨ ਨੇ ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਜ਼ੁਰੀਖ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Edigenossische Technique Hochschule (ETH) ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਰੂੋਵਿਨ ਕੈਂਟੋਨਲ ਸਕੂਲ, ਅਰੂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆ ਉਥੋਂ 1895-96 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਫੋਟੋਨ ਨਾਮੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ,ਉਸਨੇ ਫੋਟੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ.E= MC square ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੌਨਿਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸਨੂੰ ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੋਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿੱਚ ਜਿਗਜ਼ੈਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਣੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ-ਟਾਈਮ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਵ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਰੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ 1905 ਵਿੱਚ, 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੀਕਰਣ E = mc2 ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ, electric eye ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ. ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੋਜ ਸਾਉਂਡ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਐਲਬਰਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1902 ਵਿੱਚ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਮਿਲੀ.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
• ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨੰਤ ਹਨ: ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂਰਖਤਾ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
• ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
• ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ।
• ਇਕ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ. ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣੋ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ।
•ਗੁੱਸਾ ਮੂਰਖ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
•ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
• ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ’ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
•ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
• ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।
•ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
•ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ’ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਓ ‘ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ।” ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਝਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਯਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਸੀ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਰਮਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਉਹ 1902 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1879 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 1909 ਅਤੇ 1919 ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਸਮੇਤ ਡਾਰਵਿਨ ਐਲਨ ਪੋ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

1914 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।

Check Also

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ?

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *