Tag: story

ਗਪੌੜ ਸੰਖ : ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ

ਗਪੌੜ ਸੰਖ : ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ‘ਗਪੌੜ ਸੰਖ’ ਸ਼ਬਦ

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਗਰਾਵਾਂ : ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਪਣਿਆਂ

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab