ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ 19 ਮਈ ਤੋਂ 16+ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਯੋਜਨਾ

TeamGlobalPunjab
2 Min Read

ਹਾਲਟਨ: ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50  ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

- Advertisement -

ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ Dr. Hamidah Meghani ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੇਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ  ਅਸੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਗੇਂ। ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment