Tag: Siri Raag

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 159 – ਭਾਈ ਰੇ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਇ …

*ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 158 – ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਪਤਿ ਹੋਇ…

*ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 157 – ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਧਿਆਇ…

*ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 156- ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ…

*ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦਸਤੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 155 -ਮਨ ਰੇ ਗ੍ਰਿਹ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸੁ … ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ

*ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੌਂਗੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 154 -ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ਤਿਖ ਜਾਇ… ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ

*ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 153 -ਬਿਨੁ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉ ਜਲੈ … ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ

*ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਠੱਗ ਨੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 152 -ਆਪੇ ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ॥ ਅੰਧਾ ਕਚਾ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ …ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ

*ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ -151- ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥ ਜਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥ … ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ

*ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab

ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿਲ ਨ ਪਾਈ … ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ -150 ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿਲ ਨ

TeamGlobalPunjab TeamGlobalPunjab