Home / ਜੀਵਨ ਢੰਗ / ਜਾਣੋ ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ

ਜਾਣੋ ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਕੋਸਾਈਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਅਕਸਰ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੇਨਜ਼ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Have Varicose Veins or Leg Pain? Love These Treatments!

ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀ) ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲਵ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭ ਮੇਨੋਪੌਜ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਮੋਟਾਪਾ

How can pharmacists help patients with varicose veins? - The ...

ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੇ ਲੱਛਣ

ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਭਾਰੀਪਣ ਅਤੇ ਏਂਠਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਹੂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।VNUS® RadioFrequency: A Minimally Invasive Treatment for Varicose ...

 

ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਨਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਸਰਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਰੀਕੋਜ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਾਕੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ (ਕੈਮਿਸਟ) ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ 18 ਤੋਂ 21 ਐਮਐਮਐਚਜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਵੇਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਕੜਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।

ਫਲੇਵੇਨੋਇਡਜ਼ ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਵਿਚ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਆਹਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲੇਵੇਨੋਇਡਜ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਖੱਟੇ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੂਰ, ਚੈਰੀ, ਬਲੂਬੈਰੀ ਅਤੇ ਲਸਣ ‘ਚ ਫਲੇਵੇਨੋਇਡਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਿਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਕੋਜ ਵੇਨਜ਼ (ਨਾੜੀਆਂ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ‘ਚ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *