ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

TeamGlobalPunjab
2 Min Read

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਦੀ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੋਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ

ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਓ

ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਾਮਦੇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੋ।

Cycling
Cycling

ਘਿਓ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ

- Advertisement -

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਨਮੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੀ, ਤਿਲ ਜਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੇਲਾ, ਬੈਂਗਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

- Advertisement -

ਯੋਗ

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾੜ ਆਸਨ ਅਤੇ ਵੀਰਭਦਰਾਸਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Virabhadrasana
Virabhadrasana

Tadasana
Tadasana

Dandasana
Dandasana

Share this Article
Leave a comment