ਗਠੀਏ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਠੀਕ

Rajneet Kaur
4 Min Read

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਜ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ  ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗਠੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਪਿਊਰੀਨ ਨਾਮਕ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਊਰੀਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ 3.5 ਤੋਂ 7.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਡੈਸੀਲੀਟਰ (mg/dL) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.6 ਤੋਂ 6.0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਡੇਸੀਲੀਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਜਵਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਹੈ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

ਅਜਵਾਇਨ ਇੱਕ ਆਮ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਵਾਇਨ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਡਾਇਯੂਰੇਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਵਾਇਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤ ਵੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਲਕਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- Advertisement -

ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਆਟੇ ‘ਚ ਅਜਵਾਇਣ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਆਟੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਅਜਵਾਇਣ ਛਿੜਕ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

 

Share this Article
Leave a comment