Tag Archives: rugby ball

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਗਬੀ ਬਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ‘ਚ ਦਰਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮਾਣ

ਜਲੰਧਰ : ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰਗਬੀ ਬਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ …

Read More »