Tag: Feviquick

ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੇ FeviKwik ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਬੱਚੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ

Prabhjot Kaur Prabhjot Kaur