ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਟਿਪਸ

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਝਪਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਣ ਤੋਂ 4 – 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ‍ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਫ਼ੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਸੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 – 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜਾਂ – ਚਾਹ , ਸੋਡਾ, ਚਾਕਲੇਟ ਡਰ‍ਿੰਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ।

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਿਸਤਰਾ ‘ਤੇ ਸੋਵੋ ਜੇਕਰ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਅੜ੍ਹਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ।

ਸੋਣ ਤੋਂਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment