Tag Archives: safety orders.

ਕੋਵਿਡ 19 ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸਾਵਧਾਨ

ਬੀ.ਸੀ: ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ICBC ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ …

Read More »