Tag Archives: Food Retail

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ Jobs ਹੀ Jobs! ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਡੀਕ, ਇੱਥੇ ਹੈ ‘ਵੱਡੀ ਮੰਗ’ 

ਓਟਾਵਾ- ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਚ …

Read More »