Tag Archives: Calcification

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ …

Read More »

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ …

Read More »