ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੁਸੀ ਆਮ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਿਅਖਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਕੌਫੀ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੌਫੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਨੋ ਗੁਟਲਰ, ਕੋਲੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕੈਫੀਨ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੌਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਲ ਹੋਵੇ।  ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਫੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ  ਤਰਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਪੌਲੀਫੇਨੌਲਸ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਫੀਨ ਲਈ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਫੀ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਟਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪੌਪਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਫੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ, ਗੁਟਲਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਰਗੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾੜੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੈਫੀਨ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ” ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਕੱਪ ਕੈਫੀਨ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਫੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੀਓ। ਇੱਕ ਕੱਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੈਫੀਨ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੈਸਟਰਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਸਤੀ  ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only.  The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

Check Also

ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ‘ਚ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਜੂਸ ਹਨ ਫਾਈਏਮੰਦ

ਨਿਉਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.