Thursday, August 22 2019
Home / ਸੱਥ

ਸੱਥ

ਇਸ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਨਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਤਕਰਾਰ, ਬਸ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ।